În atenția colegilor interesați!


Stimați colegi,

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) scoate la concurs postul de Expert gr. IA cu specialitatea Farmacie, în cadrul Direcției Proceduri Europene.

Toate detaliile privind condițiile de înscriere la concurs, precum și bibliografia și tematica sunt disponibile în anunțul ANMDMR, publicat pe pagina web a instituției la: https://www.anm.ro/_/CARIERA/Anunt%20concurs%20nr.%20112411E%20din%2017.05.2024.pdf