Legislație


07.02.2023

Ordin Nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din directiile de sanatate publica, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unitatile sanitare fara paturi sau din directiile de sanatate publica, respectiv a functiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi

30.01.2023

Ordin Nr. 2382 din 4 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare si implementare a serviciilor farmaceutice si a Nomenclatorului de servicii farmaceutice

30.01.2023

Ordin Nr. 1648 din 21 iunie 2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodura de potasiu 65mg comprimate catre populatie

30.01.2023

Ordin Nr. 644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare in farmacii comunitare si oficine comunitare rurale , utilizand teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2

30.01.2023

Ordin Nr. 444 din 25 mqartie 2019 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice

30.01.2023

Decizie Nr. 5 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea procedurii de control si evaluare a unitatilor farmaceutice cu privire la Regulile de buna practica farmaceutica

30.01.2023

Lege Nr. 266 din 7 noiembrie 2008 - Legea farmaciei republicata

30.01.2023

Lege Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

30.01.2023

Hotarare Nr. 1915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

30.01.2023

Decizie Nr. 4 din 23 noiembrie 2021 privind avizarea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania

30.01.2023

Decizie Nr. 4 din 13 iulie 2004 privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania

30.01.2023

Decizie Nr. 4 din 21 iunie 2019 a C.N.al CFR privind stabilirea numarului de credite EFC

30.01.2023

Ordin Nr. 3262 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea organizarii si functionarii unui program-pilot de vaccinare a populatiei impotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare

30.01.2023

Decizie Nr. 1 din 16 februarie 2007 privind intocmirea si eliberarea Certificatului profesional curent

30.01.2023

Lege Nr. 95 Republicata din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

30.01.2023

Ordin Nr. 1473 din 22 noiembrie 2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completarea a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

30.01.2023

Ordin Nr. 75 din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de Buna practica farmaceutica

30.01.2023

Decizie Nr. 2 din 15 iunie 2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania si a Codului deontologic al farmacistului

30.01.2023

Ordin Nr. 1345 din 24 noiembrie 2016 privind raportarea zilnica a stocurilor si operatiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania de catre unitatile de distributie angro a medicamentelor, importatori, fabricanti autorizati si farmaciile cu circuit inchis si deschis

30.01.2023

Ordin Nr. 269 din 14 martie 2017 privind obligatia de a asigura stocuri adecvate si continue de medicamente

30.01.2023

Ordin Nr. 639 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea Listei produselor, altele decat medicamentele, ce pot fi detinute si eliberate prin farmacii

30.01.2023

Ordin Nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI "Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice" din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

30.01.2023

Ordin Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de monitorizare si competenta profesionala pentru cazurile de malpraxis

30.01.2023

Lege Nr. 56 din 2021 privind suplimentele alimentare

30.01.2023

Decizie Nr. 3 din 3 noiembrie 2008 privind aprobarea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania si stabilirea procedurii de incasare