Organigrama
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 RIZEA VASILE Presedinte
2 MIRESAN HORATIU Vicepresedinte
3 GHERASIM CLAUDIA ROXANA Vicepresedinte
4 ROGOJINA FLORICA Vicepresedinte
5 BRANZA ANDREI DAN Secretar general
6 ARFIR ANISOARA Membru
7 GHITA VICTORIA Membru
8 IANCU IRINA MIHAELA Membru
9 ZISU ANGELA Membru
10 SUTA DANIELA Membru
11 GHEORGHICA MIHAELA Membru
12 LEONARD MARIANA CAMELIA Membru
13 IFTIMIE ROXANA Membru
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 RIZEA VASILE Presedinte
2 MIRESAN HORATIU Vicepresedinte
3 GHERASIM CLAUDIA ROXANA Vicepresedinte
4 ROGOJINA FLORICA Vicepresedinte
5 GHITA VICTORIA Membru
6 IFTIMIE ROXANA Membru
7 IANCU IRINA MIHAELA Membru
8 ARFIR ANISOARA Membru
9 ZISU ANGELA Membru
10 GHEORGHICA MIHAELA Membru
11 BRANZA ANDREI DAN Secretar
12 LEONARD MARIANA CAMELIA Membru
13 ROSCA ADRIAN COSMIN Membru
14 MARIN ACA VERONICA Membru
15 SUTA DANIELA Membru
16 CRIVEANU DANIELA Membru
17 ROSCA ELENA EVANGHELITA Membru
18 MITREA ANA-MARIA Membru
19 MUNTEANU ALINA ANDREEA Membru
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 MAFTEI EFTIMIE Presedinte
Nr. Crt Numele si prenumele Calitatea
1 RIZEA VASILE Presedinte
2 GHERASIM CLAUDIA ROXANA Vicepresedinte
3 MIREŞAN HORAŢIU Vicepresedinte
4 ROGOJINA FLORICA Vicepresedinte
5 BRANZA ANDREI DAN Secretar general