Despre Noi


Colegiul Farmacistilor din Judeţul Constanţa s-a înfiinţat ca organizaţie nonguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, prin sentinţa Judecătoriei Constanţa nr. 474 din data de 07.11.1991. Organizaţia avea ca scop principal apărarea drepturilor farmaciştilor care erau membri de drept ai acesteia. În Statutul organizaţiei se prevedea ca alegerile pentru organele de conducere să se desfăşoare din 2 în 2 ani.
În Monitorul Oficial Nr. 89 din 14 mai 1997 este publicată Legea 81/1997 privind exercitarea profesiei de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România. Potrivit acestei legi, Colegiul Farmaciştilor din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică şi fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de farmacist, asigură propăşirea şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale. Astfel, au intrat în vigoare şi Statutul Colegiului Farmaciştilor din România şi Codul de etică şi deontologie profesională. Farmaciştii îşi exercitau profesia în baza autorizaţiei de liberă practică, emisă de Ministerul Sănătăţii Publice .
În Monitorul Oficial Nr. 578 din 30 iunie 2004 este publicată Legea 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, iar la data intrării ei în vigoare, Legea 81/2007 s-a abrogat. Conform noii legi, la nivelul fiecărui judeţ se organizează câte un colegiu al farmaciştilor, format din toţi farmaciştii cu drept de liberă practică din unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, dar care nu poate funcţiona în afara Colegiului Farmaciştilor din România.

Colegiul Farmaciştilor din România – Filiala Constanţa şi-a dobândit personalitatea juridică odată cu înregistrarea la administraţia financiară locală, în data de 14 decembrie 2004. Tot în decembrie 2004, Filiala Constanţa a Colegiului Farmaciştilor din România a achiziţionat un sediu propriu în Aleea Topolog Nr. 9, Bl. C1, Sc. B, Ap. 28, Mun. Constanţa, pe care  la vandut, si a dobandit actualul sediu din Bd. I.C.Bratianu, nr. 18,  unde îşi desfăşoară activitatea în prezent.
Prin Legea 305/2004, autorizarea exercitării profesiei de farmacist a fost trecută din competenţa Ministerului Sănătăţii în competenţa Colegiului Farmaciştilor din România. Astfel, profesia de farmacist pe teritoriul ţării noastre se exercită în baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, care se acordă de către acesta.
În Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006 este publicată Legea 95/2006 privind reforma din domeniul sănătăţii, în care, la Titlul XIV, este reglementată exercitarea profesiei de farmacist precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România. Practicarea profesiei se face tot în baza Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, însă acesta se avizează anual. Legea 305/2004 a fost abrogată.
De la înfiinţarea Colegiului Farmaciştilor din Judeţul Constanţa ca organizaţie profesională, la conducere s-au succedat Dl. Farm. Pr.Theodor Persu, Dl. Farm. Pr. Mihai Cazacincu, Dna Farm. Pr.Victoria Ghiţă, Dna Farm. Pr. Luminiţa Mitrea (1999-2007), Dl. Farm. Pr. Vasile Rizea ( 2007-2024).Ultimele alegeri pentru organele de conducere ale colegiului judeţean au avut loc în data de 02.03.2024, pentru o perioadă de 4 ani, Colegiul fiind condus în prezent de președinte Conf. Univ. Dr. Farm. Pr. HORAȚIU MIREȘAN.
 
JURĂMÂNTUL FARMACIŞTILOR LA ABSOLVIREA
FACULTĂŢII DE FARMACIE
 
În întreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană faţă de om şi colectivitate.
Voi respecta demnitatea şi personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conştiinciozitate, respectând normele de etică şi deontologie farmaceutică.
Voi fi corect cu mine însumi şi cu confraţii mei, cărora le voi cere colaborarea şi nu voi refuza să le acord sprijinul, cand mi se va cere, în interesul bolnavului.
Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi,chiar şi după decesul acestora.
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată împotriva sănătăţii şi vieţii omului.
Voi fi răbdător şi înţelegător faţă de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit.

Jur, pe onoare, în mod solemn şi liber.